Juga disediakan sebuah bilik mesyuarat untuk kegunaan ahli jawatankuasa masjid melakukan perbincangan dan syura.

Leave a comment