Turut disediakan ialah Ruang Pejabat Masjid untuk kegunaan pengurusan dan pentadbiran harian masjid.

Leave a comment