SENARAI MASJID

MASJID BANDAR / JAJAHAN &MASJID MUKIM KATEGORI A

JADUAL KULIAH

KULIAH MAGHRIB &KULIAH SUBUH

E-KHUTBAH

SENARAI TEKS KHUTBAH YANG DISEDIAKAN OLEH MAIK

KALENDAR ISLAM

PAUTAN UNTUK MENYEMAK KALENDAR ISLAM

BERITA TERKINI

TABUNG INFAQ MASJID

Tidak ada satu haripun yang dilalui seorang hamba kecuali turun bersamanya dua malaikat:
Maka malaikat yang pertama berdo'a : "Ya Allah berikanlah harta pengganti kepada mereka yang bersedekah di pagi ini."
Dan malaikat yang kedua berdo'a: "Ya Allah berikanlah kecelakaan kepada mereka yang tidak mengeluarkan sedekahnya pada pagi ini"
- Hadith Riwayat Musliim
Kelebihan Solat Di Masjid
Daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi SAW bersabda, “Sesiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, Allah SWT menyediakan untuknya sesuatu hidangan yang biasa diberikan kepada tetamu syurga bagi setiap kali ia pergi ke masjid sama ada pagi atau petang”.
(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)